شهید علی اکبر رهبری

فرزند: مهدی

محل تولد: تبریز

ولادت: ۱۳۴۴/۰۶/۰۱

شهادت: ۱۳۶۳/۰۴/۲۸

رزمنده: پاسدار

آخرین مسئولیت: فرمانده گردان

محل شهادت: جزیره مجنون

                شهید
                علی اکبر رهبری

درباره شهید