شهید مهدی باکری

فرزند: فیض اله

محل تولد: میاندوآب

ولادت: 1333/02/11

شهادت: 1363/12/25

رزمنده: پاسدار

آخرین مسئولیت: فرمانده لشگر 31 عاشورا

محل شهادت: هورالعظیم ـ غرب دجله