شهید محمد باقر مشهدی عبادی

فرزند: یوسف

محل تولد: تبریز

ولادت: ۱۳۳۹/۰۵/۰۴

شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۰۵

رزمنده: پاسدار

آخرین مسئولیت: فرمانده گردان امام حسین (ع) لشکر ۳۱ عاشورا

محل شهادت: جزیره مجنون جنوبی