شهید محمد باقر مشهدی عبادی

فرزند: یوسف

محل تولد: تبریز

ولادت: 1339/05/04

شهادت: 1362/12/05

رزمنده: پاسدار

آخرین مسئولیت: فرمانده گردان امام حسین (ع) لشکر 31 عاشورا

محل شهادت: جزیره مجنون جنوبی