شهید اکبر جوادی نظرلو

فرزند: علی اصغر

محل تولد: تبریز

ولادت: ۱۳۴۴/۰۷/۱۵

شهادت: ۱۳۶۳/۱۲/۲۵

رزمنده: پاسدار

آخرین مسئولیت: فرمانده گردانهای آموزش نظامی وتخریب لشکر مکانیزه ۳۱ عاشورا

محل شهادت: عملیات بدر