شهید حمید پرکار

فرزند: اللهوردی

محل تولد: مراغه

ولادت: ۱۳۴۰/۰۱/۲۴

شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۰۴

رزمنده: بسیجی

آخرین مسئولیت: فرمانده گردان امیراامومنین (ع)

محل شهادت: شلمچه