شهید حمید پرکار

فرزند: اللهوردی

محل تولد: مراغه

ولادت: 1340/01/24

شهادت: 1365/10/04

رزمنده: بسیجی

آخرین مسئولیت: فرمانده گردان امیراامومنین (ع)

محل شهادت: شلمچه