شهید حمید الهیاری

فرزند: احمد

محل تولد: میانه

ولادت: ۱۳۴۴/۰۹/۱۶

شهادت: ۱۳۶۶/۰۴/۳۰

رزمنده: پاسدار

آخرین مسئولیت: فرمانده گردان

محل شهادت: سردشت