شهید حمید باکری

فرزند: فیض اله

محل تولد: ارومیه

ولادت: 1334/09/01

شهادت: 1362/12/06

رزمنده: پاسدار

آخرین مسئولیت: جانشین لشگر 31 عاشورا

محل شهادت: جزایر مجنون