شهید حمید باکری

فرزند: فیض اله

محل تولد: ارومیه

ولادت: ۱۳۳۴/۰۹/۰۱

شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۰۶

رزمنده: پاسدار

آخرین مسئولیت: جانشین لشگر ۳۱ عاشورا

محل شهادت: جزایر مجنون