شهید مسعود کفیل افشار

فرزند: محمود

محل تولد: مراغه

ولادت: ۱۳۳۶/۰۲/۰۵

شهادت: ۱۳۶۲/۰۸/۱۲

رزمنده: پاسدار

آخرین مسئولیت: فرمانده گردان مهندسی رزمی لشکر مکانیزه ۳۱ عاشورا

محل شهادت: منطقه پنجوين عراق