شهید خلیل فاتح

فرزند: شيرمحمد

محل تولد: تبریز

ولادت: ۱۳۴۲/۰۱/۰۱

شهادت: ۱۳۶۲/۰۲/۲۱

رزمنده: پاسدار

آخرین مسئولیت: فرمانده گردان شهيد مدنی در لشکر ۳۱ عاشورا

محل شهادت: در اسارت: اردوگاه (زندان) موصل عراق