شهید خلیل فاتح

فرزند: شيرمحمد

محل تولد: تبریز

ولادت: 1342/01/01

شهادت: 1362/02/21

رزمنده: پاسدار

آخرین مسئولیت: فرمانده گردان شهيد مدنی در لشکر 31 عاشورا

محل شهادت: در اسارت: اردوگاه (زندان) موصل عراق