شهید حبیب پاشایی تركپور

فرزند: زينال

محل تولد: بستان آباد

ولادت: 1339/02/03

شهادت: 1361/07/10

رزمنده: پاسدار

آخرین مسئولیت: فرمانده محور عملياتي تيپ عاشورا

محل شهادت: سومار ـ عمليات مسلم ابن عقيل (ع)