شهید اصغر قصاب عبدالهی

فرزند: اسمعيل

محل تولد: تبریز

ولادت: ۱۳۴۰/۰۱/۰۱

شهادت: ۱۳۶۳/۱۲/۲۵

رزمنده: پاسدار

آخرین مسئولیت: فرمانده گردان امام حسین «ع» لشگر ۳۱ عاشورا

محل شهادت: عملیات بدر