شهید اصغر قصاب عبدالهی

فرزند: اسمعيل

محل تولد: تبریز

ولادت: 1340/01/01

شهادت: 1363/12/25

رزمنده: پاسدار

آخرین مسئولیت: فرمانده گردان امام حسین «ع» لشگر 31 عاشورا

محل شهادت: عملیات بدر