۲۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۲:۲۱:۰۶ شناسه :۱۰۰۲۰

توسط کارکنان مرکز انجام شد

دیدار از خانواده شهیدان اصغر و اکبر رهبری

این دیدار در شامگاه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۵ در منزل باصفای شهیدان اصغر و اکبر رهبری در یکی از محلات قدیمی و انقلابی تبریز و در فضایی صمیمی و آکنده از یاد شهدای بزرگوار انجام شد

تصاویری از این دیدار در زیر می آید:

 علی رهبری و مادر شهیدان اصغر و اکبر رهبریImage title

دیدار با خانواده شهیدان رهبری توسط اعضاء مرکز

شهید اکبر و پدر شهیدان و اصغر رهبری