۲۱ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۵:۳۷ شناسه :۱۰۰۴۵

مزار شهدای روستای گنج آبادعلیا

مزار شهدای روستای گنج آبادعلیا

مزار شهدای روستای گنج آبادعلیا