راویان عشق (شهید مرحمت بالازاده)

راویان عشق در خصوص شهید بزرگوار مرحمت بالازاده شهیدی ۱۱ ساله‌ که حکم جهادش را از دستان مقام معظم رهبری گرفت