مداحی در گردان حضرت ابوالفضل «ع» لشکر ۳۱ عاشورا

اگر نگاهی به عملیات های لشکر عاشورا بیندازیم نمی توانیم عملیاتی را بیابیم که گردان حضرت ابوالفضل العباس (ع) در آن حماسه ساز نیوده است . عملیات های رمضان – والفجر مقدماتی و چهار – خیبر – بدر – والفجر هشت – کربلای چهار و پنج از جمله عملیات های حساس و مهمی است که حماسه های بزرگی را در پیروزی هایش از این گردان به یاد دارد .