فیلم / اشکهای حاج قاسم سلیمانی در کنار اروند

به بهانه سالگرد عملیات والفجر هشت در 20 بهمن